top of page
 • 產品信息

  作者:         鏡像    
  開本:         菊16開(14.8x21cm)
  頁數:         200

  單/彩色:   彩色

  內頁排版: 橫排

  格式:          PDF

  版次:          初版
  定價:          $12
  ISBN:        978-1-951338-688    

  語言:          繁體中文
  出版日:      2020年11月1日
  出版社:      鏡像
  類別:          新詩

  版權:Copyright © 鏡像 JingXiang

 • 退貨與退款政策

  • 本網站購買的電子書,商品皆提供試閱。一經購買,將不接受「誤買電子版本」或「無提供電子檔」為由退款。
  • 其他平台購買的電子詩集,請直接與購買平台聯繫
 • 其他購買鏈接

  GooglePlay